ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - PAGKALOSMETAL.GR

Στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε στους πελάτες ένα υψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που τους προσφέρουμε, έχουμε εξασφαλίσει συνεργασίες με σημαντικές εταιρίες οι οποίες συμβάλουν στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας.

Η εμπειρία, η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των συνεργατών μας.